انگشتر طرح جواهر سولیتر

بازدید : 2327   |      

( وزن خالص پس از کسر کلیه سنگها )
وزن 8/150 گرم
كد 825
رنگ سفید

تلفن سفارشات :
+989152020730
+985133680001
تلگرام :
@talaye_azimzadeh
اینستاگرام :
instagram.com/talaye_azimzadeh

825