گردنی گلد طلا

بازدید : 627   |      

وزن ۲ الی ۲/۵ گرم
كد ۵۳۰
رنگ : زرد

تلفن سفارشات :
+989152020730
+985133680001
وب سایت :
www.talaye-azimzadeh.com
اینستاگرام :
instagram.com/talaye_azimzadeh

530