نیم ست طلا طرح مروارید

بازدید : 1807   |  

نیم ست طلا شامل مدال و دستبند و انگشتر
وزن سبک
رنگ : زرد و سفید

جذابیت و زیبایی ماندگار
تلفن سفارشات :
+989152020730
+985138114711


نیم ست طلا طرح مروارید

نیم ست طلا شامل مدال و دستبند و انگشتر
وزن سبک
رنگ : زرد و سفید

نظرات کاربران